Alina vom KAROstein Ixy vom KAROstein
Buffy vom KAROstein Karo vom KAROstein
Emily vom KAROstein Nala vom KAROstein